Piegādes informācija


Lietošanas noteikumi.

Sia "Vesers Plus", reģistrācijas Nr. 40103226936, Jur.adrese: Salamandras iela 1, Rīga, LV-1024. faktiskā adrese: Brīvības gatve 422, Rīga, LV-1024, turpmāk - internetveikals - nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un

sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas

noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus,

tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta

Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne

tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas

Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

2. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus

produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet

visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma

kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma

apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas

maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv ,

Maksekeskus AS:

Maksājumu veidi:

● Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor

● Igaunijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Luminor

● Lietuvas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor

● Visa/Mastercard karšu maksājumi

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un

noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai

maksājumu iestādei Maksekeskus AS. Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu

maksājumu uz internetveikala bankas kontu.

Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts

un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu

laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas uz sekojošām valstīm: Latvija, Lietuva, Igaunija.

Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot: pakomātu

partneri, kurjerpastu, paņemšana no veikala.

Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes

galamērķī sedz Pircējs. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma

apstiprināšanas.

Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 10 darba dienu

laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra

dienām, par to informējot klientu.

5. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces

saņemšanas brīža.

Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām

paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma

saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties

pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais

iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts , internetveikalam ir tiesības

samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz atteikuma veidlapu, kuru iespējams

atrast šeit: https://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/ATT_veidlapa_preces.pdf nosūtot to uz e-pasta adresi info@vesers.lv

14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad iemesls

atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram,

nepareizs vai bojāts produkts).

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma

veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ

nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu

laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances

līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no

Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu.

Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto

sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma

izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai

cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus

internetveikala saprātīgas kontroles.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu

no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu

kļūdas dēļ.

6. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma

noteikumiem vai trūkumiem kas radusies 6 mēnešu laikā pēc preču piegādes dienas

klientam, vai bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums nav pretrunā ar lietas

īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību

nekavējoties, 2 mēnešu laikā pēc tās konstatēšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība.

Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar internetveikalu, rakstot uz epastu: info@vesers.lv.

Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes

Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs,

Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām

precēm bez maksas .

Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus

Distances līgumā paredzētos maksājumus.

Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

7. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis

pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai

nodrošinātu preču piegādi.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp

jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par

mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam

apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga

komunikācijai.

Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums,

rakstot uz epastu: info@vesers.lv.

8. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un

Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai

sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses

strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp

Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību

aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

PRECES SAŅEMŠANA VEIKALĀ:

Ja vēlaties preci saņemt ātri un nemaksāt par piegādi,  veicot pasūtījumu interneta veikala lapā, vienkārši norādiet, ka ieradīsieties personīgi pēc preces un dodieties uz veikalu Brīvības gatvē 422, Rīgā. Jūs varat norēķināties gan skaidrā naudā, gan ar maksājuma kartēm (izņemot American Express), gan ar bankas pārskaitījumu (avansa maksājums pēc tam, kad esat saņēmuši rēķinu pa e-pastu). Lūdzu ierasties pēc preces pēc tam, kad Sia " Vesers Plus" darbinieks Jūs ir informējis (pa tālruni vai e-pastu), ka Jūsu pasūtījums ir sagatavots.

Veikala darba laiks – darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās veikals ir slēgts.

Jebkurus jautājumus saistītus ar preču saņemšanu lūdzam uzdot zvanot pa tel. 67525515.